Organizasyon Güvenliği

Müşterilerimizin Fuar, Konser, Yarış, Müsabaka gibi dönemsel yada tek seferlik etkinliklerinde katılımcıların, ekipmanların ve alanın güvenliği sağlanır. Etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, müşteri adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler alınır ve bildirimler yapılır.

– Fuar
– Konser
– Toplantı
– Seminer
– Defile
– Sergi
– Sportif Faaliyetler
– Açık Hava Etkinlikleri